От тук може да свалите:

1. СХЕМИ:

АУДИОДОМОФОННИ СИСТЕМИ

ДВУПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ 1+1                                 ПЕТПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ 4+1

 * Схема 1+1  с 1 врата                                       * Схема 4+1 с 1 врата

 * Схема 1+1 с 2 врати                                        * Схема 4+1 с 2 врати

        * Схема на свързване на предапартаментния        * Схема на свързване на предапартаментния звънец звънец към домофона                                                към домофона

                                                            

ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ

БЕЗ КОАКСИАЛНИ СИСТЕМИ                                         СТАНДАРТНИ КОАКСИАЛНИ СИСТЕМИ

* Стандартна схема с 1 врата                                     * Схема с 1 врата

* Смесена система аудио и видео                              * Смесена система аудио и видео

* Схема с 2 врати                                                      * Схема с 2 врати

* Схема с 1 главна и второстепенни врати                  * Схема с 1 главна и второстепенни врати

 

2. Готови конфигурации на таблата според брой бутони:  

АУДИО

 

ВИДЕО